Geschiedenis
Historia

Ramón Llull


Deze schriftgeleerde, filosoof en theoloog wordt vereerd als beroemdste zoon van het eiland. Ramón Llull (in het Latijn Raimundus Lullus genaamd) aanschouwde in 1235 vlak na de christelijke herovering van Mallorca door Koning Jaume I, het levenslicht in Palma en groeide aan het koninklijke hof op. Ramón, die als jongeman een losbandig leven had geleid, werd op zijn dertigste door een visioen tot de religie bekeerd. Hij ontzegde zich sindsdien alle wereldse genoegens, verlaat vrouw en kinderen en trok zich in 1275 als heremiet in een hol op de berg Randa terug. Met een ijzeren zelfdiscipline ging hij zich bezig houden met het bestuderen van Latijn, Hebreeuws en Arabisch en schreef ontelbare tekens in zijn moedertaal, het Catalaans, dat toendertijd de officiële taal op Mallorca was. De Catalanen vereren hem daarom als vader van de Catalaanse cultuur en taal. Hij schreef meer dan 250 theologische, filosofische, lyrische en natuurwetenschappelijke werken.

Het voornaamste streven van Llull was echter de verbreiding van het Christendom. Dit doel bracht hem niet alleen tot stichting van een kloosterschool voor aanstaande missionarissen bij Miramar aan de noordwestkust van Mallorca, maar voerde hem tevens op missiereizen naar Noord-Afrika, Israël, London, Parijs en Napels. Llull overleed in 1315 op tachtigjarige leeftijd tijdens zijn laatste reis.

Er bestaan talrijke legendes omtrent zijn dood. Volgens een aantal geschiedenisschrijvers is hij als martelaar gestorven in Algerije, de reden waarom Llull heilig werd verklaard. Het klooster Nostra Senyora de Cura op de berg Randa met de grammaticazaal herinnert aan het levenswerk van Llull. Zijn stoffelijke resten bevinden zich in een zijkapel van de apsis van Sant Francesc in Palma.


Historisch overzicht - Vista General

6000 voor Christus Holbewoners
2000 voor Christus Megalithische cultuur - bouw talayots
800-600 voor Christus Griekse kolonie
600 voor Christus Carthages in West-Mallorca
500 voor Christus Eerste vermelding van "slingeraars"
123 voor Christus Verovering Mallorca door Romeinen
- 500 na Christus Romeinse overheersing
123 na Christus Stichting van steden Palma en Pollentia (het huidige Alcudia)
200 na Christus Christendom
450 na Christus Vandalen bezetten de Balearen
533 na Christus Vandalen verdreven door Byzantijnen
800 na Christus Frankische troepen verdedigen met succes de Balearen tegen aanvallen van de Arabieren.
902 na Christus De Mooren veroveren Mallorca en overheersen het eiland tot de 13 eeuw.
1229 Jaume I van Aragon verovert de Balearen
1276 Stichting Koninkrijk Mallorca
1343 Inlijving Mallorca bij Aragon
14 eeuw Deel van Spaanse Koninkrijk
16 eeuw Veelvuldig overvallen en plunderingen door Arabische en Turkse zeerovers
17 eeuw Hongersnood op het eiland
18 eeuw Spaanse troonopvolgingsstrijd. Mallorca kiest de kant van de Habsburgers, maar de Bourbons winnen.
1835 Secularisering van de kloosters
1838-1839 Frédéric Chopin en George Sand op Mallorca
1903 Opening eerste hotel op Mallorca
1912 Spoorlijn Palma - Soller in gebruik
1936-1939 Spaanse burgeroorlog. Mallorca steunt Franco
1939-1975 Dictatuur van Franco
1978 Spanje wordt weer democratisch land
1983 Balearen worden autonoom binnen de Spaanse staat
1995 Eerste watertransport per schip vanaf het vast land naar het eiland.
Start van de buisaanleg voor aanvoer schoon water van het vaste land.
1997 Opening van de verkeerstunnel door de bergen tussen Soller en Alcudia